Onderlinge Verzekeringsvereniging (O.V.)


De vereniging is een permanente groepering van personen die samen hun kennis, hun bijdragen inzetten voor het bereiken van een bepaald objectief, zonder hieruit winst te halen.

Als verzekeringsvereniging is het objectief hier de jaarlijkse omslag van het totaal aan schade geleden door de leden over het totaal der leden. Werkwijze, statuten enzovoort zijn volkomen vrij, onder voorbehoud van de bepalingen van de controlewet van 9 juli 1975. Vermits het niet mogelijk is om het totaal aan schade vooraf, bij het begin van het jaar, te kennen, wordt een voorlopige bijdrage gevraagd. Deze voorlopige bijdrage is in de praktijk steeds hoog genoeg gebleken, zodat er een reservefonds kon worden opgericht dat de egalisatie van de bijdragen mogelijk maakt. Het risico van supplementaire bijdragen of de herleiding van schadevergoeding is op deze manier praktisch uitgesloten.

We kunnen besluiten dat de werking van de onderlinge verzekeringsvereniging tamelijk analoog is met de werking van de N.V., behalve voor wat betreft:

  • de verkiezing van de bestuursraad (gekozen door de leden-verzekeringsnemers)
  • verdeling van de winst (gaat niet naar aandeelhouders, maar naar de leden)