Sterke punten in onze woningpolis

01. Gebouw Dekking voor alle risico's
     - garage op ander adres gelegen Ja
     - tijdelijk verblijf € 1 500 000
02. Inhoud  
     - in privé garage elders gelegen Ja
     - saldo protonkaart Ja
03. Schroeischade Ja, behalve sigaretten en projectielen van een vuurhaard
04. Weerstanden, lampen en buizen Ja
05. Rook- of roetuitstoting Ja, ongeacht de oorsprong
06. Ontdooiing inhoud diepvries Ja, na stroomonderbreking
07. Aanraking van gebouwen Ja, geen beperking, vb: masten, meteorieten
08. Electriciteitsschade Geen sleet
09. Het breken van sanitair Ja
10. Vervanging sleutels en sloten na diefstal van sleutels Ja
11. Doorbreking verzekerd kapitaal Voor inhoud en voor gebouw
12. Vervangende huisvesting na schadegeval 4 maanden
13. Rechtsbijstand huurder Facultatief
14. Afstand van verhaal op - 16 jarigen, ook voor opzet Ja
15. Hospitalisatie/overlijden na redding personen of goederen Ja, na tussenkomst ziekenfonds of andere instelling tot € 10 000
16. Aansprakelijkheden € 1 500 000
17. Storm Geen beperkende definitie
     - stormschade aan omheining Ja
18. Vorstschade aan gebouw Ja
19. Waterschade  
     - terugslag water Ja, zelfs al is er geen terugslagklep, behoudens overstroming
     - uit waterbed Ja
     - binnendringen atmosferische neerslag Ja, zonder beperking voor gebouw
     - opsporingskosten lek Ja
20. Grondverzakking Ja, ongeacht de oorzaak; wel beperkt tot constructies die meer dan twee jaar oud zijn