Waarborg brand


AANRAKING VAN DE GEBOUWEN
Hier is de beschadiging van het gebouw verzekerd veroorzaakt door: -vallende bomen, kranen en andere hijstoestellen -luchtvaartuigen en telegeleide tuigen of gedeelten ervan -dieren, waarvan u niet de eigenaar of houder bent -voertuigen of delen ervan.

BRAND EN ONTPLOFFING
Brand waarbij zich vlammen ontwikkelen, als zij het gevolg zijn van gisting of zelfontbranding, ontploffing of implosie.

VANDALISME
Gepleegd door derden, al dan niet naar aanleiding van diefstal of poging tot diefstal. Daden van personen die deelnemen aan arbeidsconflicten of aan een aanslag.

BLIKSEMINSLAG
Rechtstreekse blikseminslag en/of aanraking door neergebliksemde voorwerpen.

ELEKTRICITEITSCHADE
Schade door inwerking van elektriciteit op elektrische toestellen en installaties. Ook de inhoud van de diepvries wordt vergoed indien er ontdooiing optreedt na een onverwachte stroomonderbreking.