Waarborg waterschade


ATMOSFERISCHE NEERSLAG
Wij vergoeden de beschadiging door atmosferische neerslag wanneer deze binnendringt doorheen de dakbedekking of via goten en afvoerbuizen, andere dan deze van de openbare weg.

WEGVLOEIEN VAN WATER
Hier is de beschading verzekerd door : een breuk, barst of het overlopen van verwarming(stookolie verlies) of hydraulische installaties (de openbare riolering uitgezonderd) en van huishoudapparaten. Alsook het vrijkomen van stoom, het wegvloeien van water uit aquaria en waterbedden.

VERZAKKEN VAN DE GROND
Waneer na overvloedige regenval de grond verzakt dan is enkel het gebouw dat is ingericht voor bewoning verzekerd voor zover de woning minstens twee jaar voor het optreden van de verzakking werd gebouwd. Grondverzakkingen met een andere oorzaak blijven uitgesloten.